Ökopszichológiai filmklub

A filmklub célja az ökopszichológia és a filmes kultúra közötti szinergiák kihasználása, valamint a filmesztétika és az ökopszichológia szemléletmódjainak megismertetése a tágabb közönséggel.

Az ökopszichológia tudománya az ökológia és pszichológia tudományaira alapozó, mindazonáltal azok határain túlnyúló, interdiszciplináris tudományterület. Az ökopszichológia azt vizsgálja, hogy az egyén jólléte és a tágabb rendszerek (család, város, munkahely, élettér) jólléte milyen kapcsolatban van egymással. Olyan területekre nyílik új perspektíva, mint a környezetvédelem, környezeti nevelés, pszichoterápia, mentálhigiéné, egyéni felelősségi és cselekvési terek, valamint az együttélés különféle megjelenési formái.

Ezekre a területekre kitűnő betekintést engednek a filmes művészeti alkotások, mint a családi és társadalmi drámák és különféle társadalmi és környezeti problémákat feszegető dokumentumfilmek. A klub tehát ezeket az elemeket kívánja összekapcsolni. Célunk olyan filmek bemutatása, illetve beszélgetések szervezése, amelyeken keresztül lehetőséget teremtünk a résztvevőknek arra, hogy a saját életükben megjelenő tágabb, rendszerszintű összefüggéseket egy adott film által hozott elemeken keresztül alaposabban megvizsgálják, új perspektívába emeljék és újraértelmezzék.

Egy klubalkalom a következőképpen zajlik: a vetítést megelőzően a moderátor 5-10 percben bevezeti a vetítendő filmalkotást és beharangozza a vetítést követő szakértői beszélgetést. Ezután vetítésre kerül a film, majd 10 perces szünet után a film által felvetett kérdések meghívott szakértői és filmesztéták/filmművészek moderátor segítségével és a közönség aktív részvételével (kérdések, hozzászólások) egy órán keresztül megvitatja a látott filmalkotást és az általa felvetett témák, kérdések tágabb kontextusát.

Tervezett időpontok:

– 2018. február 6, 20:00-23:00 – A föld sója
– 2018. március 6, 20:00-23:00 
– 2018. április 3, 20:00-23:00
– 2018. május 1, 20:00-23:00
– 2018. május 29, 20:00-23:00
– 2018. június 19, 20:00-23:00 

Helyszín: ART+CINEMA.

A filmklubot szervezi: Novák Bálint.