Partnereink


Dr. Fetykó Kinga Gabriela

Végzettségemet tekintve biológus vagyok és közel másfél évtizedet foglalkoztam növényvédelmi állattannal, ahol megismertem és megszerettem az ízeltlábúak világát – pókok, pajzstetvek és tripszek révén. Kutatóként a pajzstetvek és tápnövényeik világán keresztül megtapasztaltam, milyen valóban „érzékelni” a környezetet: figyelni, lassulni, olvasni a közvetett jelekből, és megtapasztalni az intuíció erejét. Bár a kutatói pályát elhagytam, továbbra is érdeklődéssel fordulok a rovarok világa felé, oktatok és ismeretterjesztést végzek. A mindennapjaimat a partizán és közösségi kertészkedés, az önképzés és az önkéntes munka tölti ki.

Vannak pillanatok az életemben, amikor szinte gombnyomásra megváltoztak teljes bekezdések a belső értékrendszeremben, megváltozott a hozzáállásom a környezetemhez és önmagamhoz. Ezeket az élményeket és tapasztalásokat, melyek szorosan kötődnek a növény- és állatvilághoz, a kertészkedéshez és közösségi munkához, valamint szemlélődéshez, legtöbbször ösztönösen, máskor pedig tudatosan használom előadásaimban és műhelymunkáim során. Rovarász és pajzstetvész tudásom segítségével következetesen alkalmazom a perspektívaváltást mint a világ megismerésének egy alternatív lehetőségét, és megnyitom a „másképpen” történő szemlélődés (egyik) kapuját.

Az ökopszichológia számomra egy olyan befogadó és teremtő közeg, ahol empatikus, nyitott és kapcsolódásra képes emberekkel dolgozhatok együtt. Nemcsak inspirál, hanem alapvető tudással és módszerekkel járul hozzá mindennapjainkhoz, amelyek megkönnyítik a haladást a környező világ, a közösségünk és az önmagunk megismerésének rögös útján.


Fazakas Enikő

Pszichológus és pszichoterapeuta vagyok. Pályaválasztásomat és későbbi szakmai munkámat is azoknak a külső és belső folyamatoknak a megértése vezeti, ami az emberi viselkedés és élménymód egyediségéből ered.

Egyéni pszichoterápiás üléseken, önismereti illetve terápiás csoportokban végzett munkám során alkalmazom a pszichológusi képzésben és a módszerspecifikus továbbképzéseimen szerzett ismereteimet: pszichodráma, pozitív pszichoterápia, valamint a rövidebb, de szemléletformáló képzéseken tapasztaltakat, ezek: pszichogenealógia, szomatoterápia, transzgenerációs pszichodráma, tangó terápia. Fontos számomra, hogy időm legnagyobb részében olyan emberekkel lehessek együtt, akikkel kölcsönösen inspiráljuk, támogatjuk egymást a fejlődésben, a saját utunkon való előrehaladásban, és együtt tehetünk a szűkebb és tágabb környezetünk jóllétéért. Hobbim az olvasás, kertészkedés, zene és a tánc, valamint a folyamatos és mély egymásra hangolódást igénylő argentin tangó, ami az elvárások helyett a várakozásra tanít, melynek pozitív hatását igyekszem az életem minden területén és a segítő munkámban is alkalmazni. Életem fontos része a kertem. Imádom a frissen megmunkált föld illatát, ami visszavezet a gyökereimhez.

Számomra az ökopszichológia egy holisztikus szemléletmódként jelenik meg, amely mindig a teljesség figyelembevételét jelenti – az ember a természettel egységben lehet teljes.


Dr. Kalóczkai Andrea

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát 1989-ben, majd az ajkai Magyar Imre Kórház neurológiai osztályán kezdtem el gyakorolni hivatásomat. 1992-ben Budapestre kerültem, és a hajdani „Lipóton”, vagyis az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben folytattam pályafutásomat. Itt mélyedtem bele az epilepszia betegek gondozásába, a betegek komplex kezelésébe, a gyógyszeres terápiáktól kezdve a pszichoszociális betegvezetésen át, az epilepszia műtét előtti kivizsgálásáig. 1993-ban tettem neurológiai szakvizsgát. Később az EEG és Elektrofiziológiai Labor és Fejfájás-ambulancia orvosaként dolgoztam tovább a Lipót falain belül.

Ekkor már erősen érdeklődtem a pszichoterápia iránt, és 2000-ben pszichodráma-csoportvezető lettem, majd 2001-ben szakvizsgáztam pszichoterápiából. Így mind az önismeret iránt érdeklődőkkel, mind a lelki betegségben szenvedőkkel való foglalkozásra kiterjed végzettségem. Több, epilepszia betegeknek szervezett terápiás és önismereti csoportot vezettem. Részt vettem a Szt. Margit Kórház neurológiai osztályának betegellátásában, a Korányi Tüdőgyógyintézet neurológiai tevékenységében, és közel 15 évig az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet epilepszia-szakrendelésén is dolgoztam. Gyakran vettem részt nemzetközi és hazai szakmai kongresszusokon, és több előadást is tartottam az epilepszia kezelésének témakörében. Klinikai farmakológiából 2003-ban szakvizsgáztam.

Jelenleg egy budapesti kerületi szakrendelőben és egy vidéki kistérségi Egészségügyi Központban dolgozom.  Meseterápiát tanítok, és a mesékben megjelenő szimbólumokon keresztül önismereti segítséget nyújtok. Pszichés gondokkal küzdő betegeknek terápiás pszichodrámacsoportot vezetek.


Kardos Edina, klinikai szakpszichológus, lovas és kutyás terapeuta

2004 óta foglalkozom pszichológiai lovasterápiával, 2008-ban hoztam létre Pilisszántón a Kapcsolat Lovasterápia Központot, ahol saját fejlesztésű ló asszisztált módszertannal, speciálisan képzett lovakkal és kutyákkal egyéni és csoportos terápiákat, család és párterápiát, valamint önismereti, szülői hatékonyságfejlesztő és cégek számára vezetői készségfejlesztő illetve csapatépítő tréningeket vezetek. Fontos számomra, hogy a pszichológiai lovasterápia megfelelő színvonalon képviseltesse magát hazánkban, ezért rendszeresen publikálok a témában, módszertani műhelyeket tartok, részt veszek a pszichológus lovas terapeuták képzésében.

Mindennapi életem a természettel és az állatokkal való folyamatosan együttélésben telik, állataim nem csupán klienseim egyensúlyba kerülését segítik, de családom és önmagam jóllétéhez is nap mint nap hozzájárulnak.


Dr. Mihók Barbara

Ökológusként doktoráltam, kutatóként, természetvédőként dolgoztam erős civil szemlélettel és társadalmi szolidaritással felszerelkezve. A természetvédelem intézményi kérdéseitől egyre inkább az egyéni tudati szint felé vitt az érdeklődésem. Abban hiszek, hogy önmagunk természeti lényként való újra-felfedezése egyaránt gyógyító hatással bír az ökológiai rendszerekre és a saját pszichénk egészségére nézve is.

A biológus diploma után az ELTE-n szereztem doktori fokozatot (Elméleti biológia és ökológia PhD) 2008-ban, oxfordi tanulmányaim mellett (Advanced Diploma in Environmental Conservation, University of Oxford, 2007). Erdészeti ökológiai témájú kutatásaim után interdiszciplináris irányokat vett a szakmai érdeklődésem, megismerkedtem a részvételi és kvalitatív kutatások világával az ökológiai közgazdászok inspiráló közegében. Az MTA Ökológiai Kutatóközpontban végzett kutatómunka mellett a civil munka is szívügyem, több szervezetben dolgoztam és dolgozom jelenleg is (ELTE Természetvédelmi Klub, Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület, Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület (AKUT)). Az elmúlt években az ökológiai szemléletű segítői kompetenciáim fejlesztése érdekében elvégeztem az Integratív mentálhigiénés szakképzést a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében, illetve a HAHET Ló-asszisztált Tréner képzést. 

Az ökopszichológia számomra a hiányzó láncszem az ökológiai krízis megoldása és az egyéni, társadalmi jól-lét között. Ökológusként és ökológiai szemléletű mentálhigiénés segítőként erősítem az Intézet csapatát. Célom, hogy a dél-alföldi régióban kialakuljon egy olyan műhely, ami az itt élők számára nyújt ökopszichológiai szemléletű támogató szolgáltatásokat, hozzájárulva ezzel a természeti értékek védelméhez és az egyéni, közösségi jól-léthez.


Novák Bálint

Kognitív mesterszakot végzett pszichológus vagyok, viszont aktuális munkám a nemzetközi filmforgalmazás egy speciális pénzügyi szeletéhez köthető. Fennmaradó időmben több barátommal közösen olyan saját projektjeinken dolgozunk, mint a Cortex pszicho/film/klub és az Oh My Guide pályaorientációs kezdeményezés. Legkedvesebb dolgaim talán a bringám, a könyveim és a növényeim az erkélyen. Szeretek vendégeket fogadni, céltalanul bámészkodni a zöldben és másokat megállás nélkül talán csak számomra érdekes “fun factekkel” traktálni. Nagyobb örömömet lelem a teában, kávéban, ételekben és minden más dologban, ha megismerhetem a történetüket.
Magára a tudományterületre másodéves hallgatóként akadtam, amikor első műhelymunkámat készítettem. Később a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett munkám során két féléven át az ökopszichológia kognitív aspektusairól is oktattam egy kurzust, ami rádöbbentett, hogy az ember és a természeti világ kapcsolatának még mennyire széles szelete feltáratlan. Hosszú távú céljaim között szerepel, hogy egyszer a témával foglalkozó doktori dolgozatot védjek.

Az ökopszichológia gyújtópontjában eddigi életem számtalan, közelről tán összefüggéstelen mozzanata fut össze. A Szigetközben nőttem fel erdész és méhész édesapám mellett; a pszichológia után biológiára jelentkeztem B tervként és a mesterképzést majdnem otthagytam, hogy fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozzak. Számomra ebben a pontban megtörténhet az emberlélek és a tágabb élő és élettelen világ vizsgálatának szintézise. Az ökopszichológiát mindenek előtt egy újszerű szemléletnek látom, ami az emberek egymás közötti, valamint az ember és az élő- és élettelen világ közötti érzékeny kapcsolódásokra irányítja a figyelmemet. Ezeket az összeköttetéseket igyekszem a saját életteremben is felfedezni és reflektálni az állapotukra, minőségükre.