Záróesemény: az ökopszichológiai közösségi színház előadása

 

(Az Ökopszichológiai Színház Társulatának részvételével)

Az ökopszichológiai színház mint nem írott színházi műfaj, a személyes érzések, élmények, hangulatok és történetek megosztásán és visszajátszásán keresztül lehetőséget teremt egy egyedi közösségi élmény létrejöttére. A színészek a nézők által elmesélt hangulatokat, történeteket játsszák vissza előzetes megbeszélés nélkül, és mindezt a zenész támogatja hangkeltő eszközei és hangszerei segítségével. A színészeket, zenészeket, nézőket és a közülük kikerülő mesélőket a játékmester fogja egységbe.

A színházi előadás a program záróeseményeként integrálja a nap tapasztalatait, történéseit és megéléseit.

(További információk a műfajról: http://ecopsychology.hu/okopszichologiai-intezet/okopszichologia-playback/)

A kategórián túl az egyed: az észlelés mint részvételi folyamat

 

Dr. Fetykó Kinga biológus és Molnos Zselyke biológus, ökopszichológus workshopja (másfél óra)

Biológusként taxonokat azonosítunk be és látunk bárhol, amerre csak járunk. Nehéz elvonatkoztatni a kategorizálástól, a fajok megnevezésétől vagy épp az ökológiai értékítélet megfogalmazásától. Az individualizált észlelési gyakorlat célja az egyediség meglátása: találkozás a taxonon túl az egyeddel, hiszen ez lesz a kapcsolódás (egyik) kulcsa.
Ennek érdekében megpróbálunk „tiszta szemmel”, értékelés mentesen figyelni, amely segít abban, hogy pozíciót váltsunk: a megfigyelő elkülönültségét („kívülről megfigyelni”) felváltja a bevonódás, a folyamat részévé válás („benne lenni a folyamatban”). A biológiai háttértudás aktivizálása csak a következő lépés: segít megérteni mindazt, amit látunk. De előbb csak figyelünk, jelen vagyunk, és megengedjük magunknak az adott élőlény egyediségével való találkozást.

Elakadások versus kihívások: a lehetőségek megtalálása a nehézségekben

 

Donáth Attila szupervizor workshopja (másfél óra)

A műhelyen a szupervízió, vagyis a szakmai személyiség karbantartásának eszköztárával, a reflexiós és önreflexiós folyamatokkal dolgozunk. A résztvevők az általuk hozott témákon keresztül megtapasztalhatják, hogy a számukra elakadást jelentő kérdések hogyan válhatnak különböző perspektívaváltásokon keresztül sajátos erőforrássá.

A természettel kapcsolatos érzések, megélések megosztása

 

Donáth Attila szupervizor és Molnos Zselyke ökopszichológus workshopja – az ökopszichológiai színház tagjainak részvételével (másfél óra)

A fájdalomnak, akárcsak a testben, jelző funkciója van, és elnyomása épp ezért veszélyes. Mivel nem akarunk érzelgősnek tűnni kultúránkban, ritkán hangosítjuk ki a jelenlegi helyzet miatti fájdalmat vagy bűntudatot – és ez megbénítja az energiánkat és megemeli az ingerküszöbünket. Patricia McCabe szavaival: “Érzéketlenné váltunk az élet kialvása iránt.” Ugyanakkor a veszteség miatt érzett gyász vagy épp az egyes tájakhoz, helyekhez, élőlényekhez való kötődés ereje összekapcsol bennünket az emberen kívüli világ hálózatával. Érzéseink, élményeink erőforrást jelentenek, hiszen általuk vagyunk kapcsolatban a tetterőnkkel, energiánkkal.

A műhelyen lehetőség van az örömteli vagy megérintő saját élmények, hangulatok és történetek megosztására, amelyek a közösségi improvizációs színház színészeinek és zenészeinek segítségével megelevenednek, láthatóvá válnak. A megosztás egymással is összekapcsol, és lehetőséget teremt egy egyedi közösségi élmény létrejöttére.

(További információk a közösségi improvizációs színházi műfajról:

http://ecopsychology.hu/okopszichologiai-intezet/okopszichologia-playback/)

Kampányanyagok hatékonyságának pszichológiai szempontú elemzése – Milyen viselkedésváltozásra törekszünk, és hogyan érjük el?

 

Novák Bálint pszichológus workshopja (másfél órás műhely, ismétléssel)

Mikor fogják már fel végre az emberek, hogy veszélyben a bolygó? Miként lehet úgy átadni a környezetvédelem üzenetét, hogy mindenki megértse? Még több információval és erősebb érvekkel bombázni őket? A bűntudatkeltés változatos eszközeivel kéne harcba szállni ellenük? El kellene rettenteni őket a károkozó magatartástól azzal, hogy a természetpusztítást könyörtelen kendőzetlenséggel az arcukba nyomjuk?
A workshop keretein belül olyan marketinganyagokat nézünk meg együtt, amelyek ezt az üzenetet kívánják hordozni – és áttekintjük, hogy milyen nehézségeket kell ezeknek sikeresen áthidalniuk ahhoz, hogy maximális meggyőző erővel és hatékonysággal működjenek. Mindehhez igyekszünk a befogadó szempontjába helyezkedve közösen felfedezni az előforduló buktatókat, hibákat és a kiaknázatlan lehetőségeket és működőképes alternatívákat.

„Meglátni azt, ami az enyém” – (újra)kapcsolódás a belső erőforrásokhoz

 

Fazakas Enikő pszichológus, pszichoterapeuta és dr. Mihók Barbara ökológus workshopja (3 óra)

Hogyan éljük meg saját szakmai életutunk történéseit? Milyen ez az életút: egyenes, kacskaringós, szakadozott, ágas-bogas? Miért választottuk ezt a hivatást, és változott-e ez a „hívás” az évek során? Közösséget találtunk vagy elmagányosodtunk, megerősödtünk vagy belefáradtunk a munkába? Hogyan és miből tudunk erőt és további megerősítést kapni a saját szakmai választásainkra nézve? A sajátélményre alapuló, önismereti jellegű 3 órás műhelymunkán lehetőség nyílik arra, hogy a szakmai személyiséggel foglalkozzunk. Vagyis azzal, hogy mit ad az életemhez és mit kíván tőlem a szakmai szerepem (természetvédő, környezetvédő, környezeti nevelő, mozgósító stb)? A workshop során elmélyülésre és reflexióra lehetőséget adó módszerekkel kísérjük a résztvevőket, hogy (újra) rácsodálkozzanak belső erőforrásaikra, választásaik mögött megbúvó elköteleződéseikre, mintáikra. Mindezt a Botanikus Kert adta csodálatos környezetben, a természet elemeinek aktív bevonásával tesszük alkalmazott ökopszichológiai módszertan alkalmazásával. Várjuk azokat az érdeklődőket, akik szükségét érzik annak, hogy saját jól-létükkel foglalkozzanak, szakmai elköteleződésüket, lendületüket „újratöltsék”. Ez a műhely egy inspiráló tér arra, hogy a saját történetünkre rálássunk, és adott esetben akár újraírjuk a folytatást.

Égni, megégni, elégni, kiégni… – A természetvédő kiégésének folyamata és rizikófaktorai

Kardos Edina klinikai szakpszichológus, lovasterapeuta (Kapcsolat Lovasterápia Központ) előadása

Az előadás és a hasonló című workshop azzal a kérdéssel foglalkozik, hogyan lesz és főként miért, a lelkes „erdővédő” hivatásból „favágó” munka. Mi a természetvédőket, más segítő szakmabeliekhez hasonlóan, fenyegető kiégés folyamata, melyek a kiváltó okok, honnan vehetjük észre, ha benne vagyunk vagy felé tartunk, és legfőképpen mit tehetünk azért, hogy helyreállítsuk az egyensúlyt, azt a viszonyulást a természetvédő hivatás felé, amely hozzásegít, hogy égni tudjunk, ha kell, de ne égjünk el és ki benne mi magunk is.

Az előadás után mindazokat, akiket megérintett a téma személyes vonatkozása és szeretnének együtt gondolkozni a kifelé vezető úton, várom a természetvédők kiégésével foglalkozó workshopon.

Az előadásról készült videót itt találod.

A természetvédő pszichológiai eszköztára

 

Novák Bálint pszichológus előadása

Az ember által okozott sokrétű természeti károk egyre nyilvánvalóbb formában jelennek meg számunkra, és a közvélemény is egyre sürgetőbben hangsúlyozza a környezetvédelmi szempontok fontosságát. Ha mindez igaz, akkor miért nem fordulnak már meg az aggasztó trendek és az emberek jó része miért nem alakítja környezetbarátabbra az életmódját? Vajon ők nem látják, hogy baj van?
Az előadás igyekszik feltárni azokat a lélektani mechanizmusokat, amelyek mentén homok kerülhet a gépezetbe, és az ember a legjobb szándéka ellenére sem viselkedik az általa elvárható legoptimálisabb módon. Miközben sorra vesszük ezeket a hibaforrásokat, arról is szót ejtünk, hogy milyen eszközökkel lehet ezeket elkerülni vagy feloldani – tehát hogyan “győzhető meg” az egyes ember és hogyan érhető el a kívánt viselkedésváltozás is.
Az előadásról készült videót itt találod.