Részvételiséta-vezető és természetkapcsolat-facilitátor képzés (100 + 40 óra) – 2021

Posted by under Képzés

Képzésünkről a 2021. februári National Geographic is interjút készített, akárcsak korábban részvételi sétáinkról a NG melléklete, a Traveler.

Biológusként, ökológusként, természetvédelmi szakemberként, környezeti nevelőként, biológia tanárként nagyon nehéz megélni a természetpusztítás miatti értékvesztést, fájdalmat, és azt a látszólagos társadalmi közegellenállást, amelyben úgy tűnik, nehéz másokkal megláttatni mindazt, amit mi látunk.

Részvételiséta-vezető és természetkapcsolat-facilitátor képzésünket most olyan szakembereknek ajánljuk, akik tanultak növényrendszertant, állatrendszertant, ökológiát, rendelkeznek a természettel kapcsolatos szakmai ismeretekkel, és azt tapasztalják, hogy az ismeretek átadása a szemléletváltás elősegítésének szükséges, de önmagában még nem elégséges feltétele.

Hogyan és mitől változik az emberek viszonyulása a természet többi részéhez? Hogyan tudja egy természetismerettel bíró szakember ezt támogatni?

Mi az a többlet, amivel az ökopszichológia komplex tudástára támogatni tudja a paradigmaváltást?


A képzés elvégzésével:

 • – jobban fogod érteni a természetpusztító emberi viselkedés okait, és azt, hogy erre hogyan lehet egyéni és csoportos szinten hatni,
 • – módszereket kapsz a szemléletváltás támogatásához,
 • – alkalmas leszel arra, hogy támogasd a paradigmaváltást a saját közegedben,
 • – magad is egy fejlődésen mész keresztül, és olyan mintákat építesz be a személyiségedbe, melyek erősítik a kapcsolatépítő, támogató identitást, és amely a csoportvezetésen túl az életed más területein is megnyilvánul.

A képzés 2021. márciusában kezdődik, és 2021. decemberében ér véget. A tanórákat 58%-ban személyesen, 42%-ban online kapcsolódással tartjuk.

A képzés szemléletével kapcsolatos további információkért nézd meg ezt a webináriumon rögzített előadást.


Képzésünk Neked szól, ha

 • – csoportokat, túrákat vezetsz, és kedvet érzel részvételi séták vezetéséhez;
 • – szeretnéd az emberek természethez való kapcsolódását támogatni, illetve a természet többi részével való viszonyukat javítani;
 • – az ökopszichológia válaszokat nyújt számodra;
 • – szemléleted átalakulóban van, és másokat is hozzásegítenél a változáshoz;
 • – nyitott vagy arra a személyes változásra, amelyet a képzés elindít benned.

Mit csinál egy részvételiséta-vezető és természetkapcsolat-facilitátor?

Olyan ökopszichológiai szemléletű egyéni és csoportos foglalkozásokat tart, amelyek célja a résztvevők természettel való, tudásra és élményre épülő, kölcsönösségen alapuló kapcsolatának fejlesztése. Természettudományos végzettséggel rendelkező szakemberként ezt olyan részvételi sétákon és más természetkapcsolat programokon keresztül teszi, amelyeket két eltérő megközelítés finom egyensúlyát keresve valósít meg: az egyiket az érzékszervi, élményszintű kapcsolat, a másikat meg a biológiai, ökológiai ismeretek képviselik.

Az élethosszig tartó tanulás jegyében, a környezeti nevelés e sajátos, ökopszichológiai szemléletre épülő formája elsősorban a felnőtt célcsoportot célozza meg (de nem kizárólag).

A részvételiséta-vezető és természetkapcsolat-facilitátor botanikus kertekben, vadasparkokban, állatsimogatókban, nemzeti parkokban, természetvédelmi területeken és más, nem védett természeti élőhelyeken (erdőkben, vizes élőhelyeken), valamint emberi települések zöldövezeteiben tart részvételi sétákat és más természetkapcsolatot facilitáló programokat egyének és csoportok számára. Tevékenységét a természet és az emberek iránti kölcsönös tisztelet határozza meg, munkáját önállóan vagy természetvédelmi szervezetekkel együttműködve, illetve nemzeti park igazgatóságok alkalmazottjaként végzi.

Összegezve:
A természetkapcsolat-facilitátor tehát olyan szakember, aki képes mások kapcsolódását támogatni, facilitálni a természet többi részéhez. A részvételiséta-vezetői státusszal kiegészülő végzettség – a másik képzésünkkel ellentétben – kompetenciát és jogosultságot biztosít az Ökopszichológiai Intézet által fejlesztett részvételi séták vezetésére.

A végzettség megszerzésének feltétele: 

 • – a 100 + 40 tanórás képzés elvégzése,
 • – majd ezt követően a résztvevők természetkapcsolat-facilitátorjelöltként egyéni szupervízió mellett vezetik az első 5 órát, és további 30 óra csoportos szupervízióban vesznek részt, a 100+40 tanórán felül.

A szupervíziós szakasz biztosítja a megfelelő szakmai támogatást az önálló csoportszervezés és -vezetés során felmerülő kérdések, dilemmák megoldásához.

A képzés tartalma és struktúrája:

A képzés 100 + 40 tanórából és szupervíziós szakaszból áll:

1) A 100 + 40 tanóra:

 • – 58 tanóra személyes találkozás
 • – 42 tanóra online találkozás
 • – 40 tanóra egyéni munka

Az elfogadott hiányzások száma: max. 8 tanóra személyes találkozás és max. 6 tanóra online találkozás. Az első képzési hétvégéről való hiányzás kizáró jellegű.

Az egyéni munkák az elméleti anyag (szakirodalom + webináriumok) feldolgozását és a gyakorlatok (séták és folyamatmunkák) végzését jelentik.

Az online találkozások az információk átbeszélését és a gyakorlatok élményeinek csoportos megosztását foglalják magukba.

A személyes találkozások kizárólag a gyakorlati munkáról szólnak.

A képzés az ökopszichológiai és a csoportvezetési ismeretek elsajátítását és ezek gyakorlatba ültetését teszi lehetővé. A képzés első részének személyes találkozóin a résztvevők vezetett részvételi sétákon szereznek saját élményt, a képzés második részének személyes találkozóin pedig a csoportvezetés gyakorlása történik.

2) A képzés elvégzését követő szupervíziós szakasz:

 • – 5 óra csoportvezetés egyéni szupervízió mellett,
 • – 30 óra csoportos szupervízió.

A képzés oktatói:

Molnos Zselyke biológus, tanácsadó szakpszichológus, az Ökopszichológiai Intézet társalapítója

Donáth Attila, szupervizor, coach, az Ökopszichológiai Intézet társalapítója

A személyes találkozások helyszíne:

Budapest, Budai hegység

A képzés ütemterve:

A képzés 10 hónapon keresztül tart, 2021. március 6. – 2021. december 4. között.

A személyes találkozók (zöld sávok) hétvégén vannak (szombat-vasárnap vagy csak szombaton).

Az online találkozókat csütörtök esténként tartjuk, két különböző időkeretben (kék sáv: szakmai anyagokkal kapcsolatos kérdések átbeszélése 90 percben; lila sáv: önálló séták és folyamatmunkák élménymegosztásai 180 percben).

Részvételi díjak:

A képzés részvételi díja a választott konstrukció függvényében alakul, és átutalással tudod rendezni. Ha hozol magaddal egy újabb résztvevőt, 20% kedvezményt adunk.

 1. A 100 + 40 tanóra egy összegben, 2021. február 26-ig történő befizetése esetén összesen 295 000,-Ft (azaz 29 500,- Ft/hónap).
 2. A 100 + 40 tanóra két összegben történő befizetése esetén (2021. február 26-ig, és 2021. június 31-ig) összesen 320 000,-Ft (azaz 32 000,- Ft/hónap).
 3. A 100 + 40 tanóra havi befizetéssel (minden hónap 1-jéig): 34 000,- Ft/hónap, összesen 340 000,-Ft.

A részvételi díj a tanórák mellett tartalmazza az Ökopszichológia-alapkönyvet is. Továbbá, a résztvevők 2 alkalommal csoportos, online műhelyen vehetnek részt, illetve 2 egyéni konzultációt vehetnek igénybe. Mindezeken az alkalmakon a résztvevők saját profiljuk kialakításához kapnak inspirációt és támogatást.

A végzett természetkapcsolat-facilitátorok és részvételiséta-vezetők 10% kedvezménnyel jelentkezhetnek az Ökopszichológiai Intézet további képzéseire és fejlesztéseire (pl. zöld önismeret).

A szupervíziós szakasz óradíjai: egyéni szupervízió 8000,-Ft/óra (plusz esetleges útiköltség), csoportos szupervízió 2000,- Ft/fő/óra.

A jelentkezés feltétele:

Olyan természettudományos egyetemi végzettség, amelynek megszerzése során tanultál növényrendszertant, állatrendszertant (gerinctelen, gerinces), ökológiát – pl. biológus, biológia tanár, természetvédelmi mérnök stb, továbbá középfokú angol nyelvismeret (a szakirodalomhoz).

A jelentkezés menete:

Kérlek, töltsd ki az előjelentkezési lapot, majd elküldjük a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat (pl. (felnőttképzési szerződés, stb.), amelyeket kitöltve és aláírva visszaküldesz nekünk.

A képzésen a helyedet 34 000, -Ft regisztrációs díj megfizetésével tudod biztosítani február 26-ig. (Amennyiben a teljes összeg befizetését választod, nincs szükség külön regisztrációs díjra.) A regisztrációs díj vissza nem térítendő összeg, amelyet az utolsó képzési alkalom díjából vonunk le.

Jelentkezésed a képzési dokumentumok kitöltésével és a regisztrációs ill. képzési díj befizetésével válik véglegessé.


További információ:

A honlapon, és a képzés facebook eseményénél folyamatosan tesszük közzé a kapcsolódó híreket. Kérdéseidre természetesen örömmel válaszolunk e-mailben is.

Képzésünket a hatályos Felnőttképzési törvénnyel összhangban indítjuk. Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/000007. A képzéssel kapcsolatos felnőttképzési dokumentumok: általános képzői adatkezelési tájékoztatásáltalános képzői adatszolgáltatási tájékoztatóképzési tájékoztató.