Természetkapcsolat-facilitátoraink bemutatkoznak: Patkó Csilla

Alap végzettségem szerint építészmérnök vagyok, majd elvégeztem egy doktori képzést, és jelenleg a Műegyetem Építész karán vagyok adjunktus és kutató építész.  

A doktorim témája kapcsán mélyedtem el az építésökológia, humánökológia, végül pedig az ökopszichológia tudományterületeiben. Ez hozott számomra egy perspektívaváltást, és azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy tudom építészként hitelesen képviselni az ökologikus szemléletet.

Erre találtam választ az alkalmazott ökopszichológia eszköztárában. Elkezdtem járni természetkapcsolati sétákra Molnos Zselykéhez, ahol a gyakorlatban is megtapasztaltam az ökopszichológiai szemlélet hatását a látásmódomra.

A képzés pedig elindított az ökológiai paradigmaváltás útján. Kaptam egy szemüveget, amin keresztül máshogyan látom a természeti környeztet.

Ennek a folyamatnak a megélése hozta el azt a fajta rendszerszemléletű tudást, amit a természetkapcsolati programjaimmal szeretnék képviselni és továbbadni mások számára. Ez egy olyan tudás, ami által tudunk kapcsolódni önmagunkhoz és a minket körülvevő természeti rendszerekhez.

Természetkapcsolati programjaim tematikusan vannak felépítve, egyetemi hallgatóknak, építészeknek, illetve azoknak, akiket érdekel az építészet és az ökopszichológiai szemlélet egymás közti viszonyrendszere.