A tanácsadás, coaching és szupervízió – a terápiával ellentétben – az egészség dimenziójában mozog, és célja az útkeresés, a döntéshozatal, a rálátás, a készségfejlesztés, az attitűdváltozás, a reflexió és önreflexió támogatása.

Egyéni pszichológiai tanácsadási kínálatomról itt olvashatsz,  a tanácsadás fogalmáról általában pedig az alábbiakban.


Poór és mts. (2010) szerint a tanácsadás tágabb értelmezésben egy kísérlet egy helyzet megváltoztatására, olyan körülmények között, amikor a tanácsadónak nincs közvetlen befolyása arra, hogy javaslatait a gyakorlatban milyen mértékben veszik majd figyelembe.

A tanácsadás két nagy irányvonalát a szakértő tanácsadás és a folyamat-tanácsadás képviseli. A szakértő tanácsadó szaktudása és tapasztalata alapján konkrét megoldást javasol (pl. egészségügyi szaktanácsadás, pénzügyi-gazdasági, jogi, üzletviteli, informatikai, marketing- és kommunikációs stb. tanácsadás).  A folyamat-tanácsadó szerepe ezzel szemben elsősorban a facilitálás, a kreativitás serkentése, az ügyfél abban való segítése, hogy megoldást keressen olyan helyzetekben, amelyet ő maga is meg tud oldani; folyamat-tanácsadó helyes válaszok adása helyett helyes kérdéseket tesz fel (Poór, Kornai, Erdőhegyi és Torma, 2010).

A folyamat-tanácsadás egyik speciális formája a szupervízió, amely a szakmai személyiség fejlődését támogatja konkrét eseteken keresztül, a reflexiós-önreflexiós képesség fejlesztése által. A folyamat-tanácsadás egy másik speciális formája a coaching, ez eredményorientáltabb a szupervíziónál, egy célspecifikus, személyre szabott és interaktív szerepfejlesztési forma, az „itt és most”-ban való alkotás, amely megfelelő kérdések feltételével a kliens személyes autonómiáját erősíti annak érdekében, hogy képes legyen hatékonyan és önállóan megoldani nehéz szituációit (Drimál, Erős, Szabó és Zala, 2010). A pszichológiai tanácsadás olyan pszichológus szakember által végzett folyamat, amely  krízisek (amelyeket akár külső történések okoztak, akár életszakaszból eredőek), döntési nehézségek, elakadások, önismereti és önértékelési kihívások, stresszhelyzetek stb. támogatására alkalmas, növelve a tudatosságot, a megküzdési képességet.

Az ökopszichológiai szemléletű pszichológiai tanácsadás, coaching és szupervízió a saját módszerspecifikus eszközei mellett számos ökopszichológiai tevékenységet, gyakorlatot vagy eszközt is használ, és egy új és aktuális szemléleten keresztül képes segítséget nyújtani különböző elakadások, kérdések, élethelyzeti váltófázisok esetén.

Célja: az egyéni/közösségi jóllét támogatása oly módon, hogy az a tágabb rendszerek jóllétébe illeszkedjen.

Ennek megfelelően mind céljában, mind pedig eszközeiben egy olyan komplex megközelítést képvisel, amely túlmutat az ember társadalomba ágyazottságának összefüggésrendszerén.

Továbbá szakértő tanácsadásként lehetőséget nyújt egyének, közösségek és szervezetek számára arra, hogy beillesszék tevékenységi rendszerükbe  az ökopszichológiai szemléletet és ennek gyakorlati alkalmazását.

További információk: molnos.zselyke@ecopsychology.hu


Feliratkozás a hírlevelünkre