Biológiával, természetmegőrzéssel is foglalkozó szakemberekként fontosnak tartjuk, hogy másokkal is láttassuk az ökológiai valóságot, amelyben élünk.

Talán mindannyiunk tapasztalata a szakmában, hogy természetvédelmi célkitűzések megvalósítása sok esetben akadályba ütközik, ha csak az információra hagyatkozunk, és nem értjük meg az emberi tényezőt.

A pszichológia komoly tudáshalmazzal bír a viselkedést meghatározó tényezőkkel, a viselkedésmódosítás lehetőségeivel kapcsolatban, ennek ellenére a pszichológiai tudástár évtizedeken keresztül a zöld mozgalom vakfoltjában maradt. Az ökopszichológia ezt a hiányt ismerte fel, s ezáltal egy hidat képez a természettudományok és a humántudományok között.

Mára már összeértek azok a kutatások is, amelyek arról számolnak be, hogy a természetben töltött minőségi idő, ill. a más élőlényekkel való kölcsönösségen alapuló interakciók jót tesznek az egészségünknek, valamint azok a kutatások, amelyek a fenntartható, környezettudatos viselkedés tényezőit kutatták.

A két téma közös nevezője a természetkapcsolat lett, amely egyaránt fontos a saját mentális és fizikai egészségünk szempontjából, valamint a bolygó egészsége szempontjából is.

Képzéseinken, részvételi sétáinkon a természettudományos információkat olyan gyakorlatokba és folyamatokba ágyazva kínáljuk, amelyek a tapasztalás mélyebb, szavakkal nehezebben hozzáférhető rétegeit ragadják meg. Ezeken a szinteken indulhat el az, amit paradigmaváltásnak nevezünk, s amely – tapasztalataink alapján – valóban működik.

Gyere el

egy célcsoportra szabott részvételi sétára, ahol azt nézzük meg a természettudományos végzettségű résztvevőkkel, hogy számukra mi újat tud nyújtani a természet ökopszichológiai szempontú megközelítése.

Jelentkezz

a következő Részvételiséta-vezető és természetkapcsolat-facilitátor képzésünkre, amely természettudományos végzettségű szakembereknek szól.

Szakmai megjelenések, publikációk:   

A természetvédelem és ökopszichológia találkozásában mérföldkő volt a 2018. áprilisában megszervezett a szakmai napunk, amelynek során Magyarországon először foglalkoztunk a természetvédelem és a pszichológia kapcsolódási lehetőségeivel. A III. Ökopszichológiai nap: Természetmegőrzés és ökopszichológia című rendezvényen számos hivatásos természetvédelmi szakember, kutató, valamint természetvédelmi civil szervezet is képviseltette magát.


2017 májusában a nemzetközi SPARKS projekt részeként megrendezett Részvételi Tudományos Kávéházban az Ökopszichológiai Intézet szakembereivel szakértőként vettünk részt.


2021-ben a Sapientia EMTE által szervezett VI. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencián mind előadóként, mind pedig társszervezőként jelen voltunk.

A 2023-ban a HVG kiadásában megjelent kötetben (Holnap: Hogyan őrizzük meg lelki egészségünket a gyorsan változó jövőben? – 13 trendkutató és 13 pszichológus párbeszéde a jövőről) Jordán Ferenc A játék neve: bioszféra – A táblát felborítja: az ember című tanulmányára írtunk ökopszichológiai szempontú reflexiót.

Az elmúlt évek során vendégelőadóként a Szegedi Tudományegyetem Ökológia Tanszékén, az Óbudai Egyetem Környezetmérnöki és Természettudományi Intézetében, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszékén, az ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékén és a Semmelweis Egyetemen tartottunk előadásokat az ökopszichológiáról.

További szakmai megjelenések:


Labancz, D., Molnos, Zs., Szirtes, M., Vásárhelyi, T., Varga A. (2023). Miért felejtjük folyton el, hogy természeti lények vagyunk? Kerekasztal beszélgetés. UNICEF II. Klímahősök Konferencia. (Budapest, 2023. október 7.)

Donáth A. & Molnos Zs. (2021). Ökopszichológia: szemlélet és módszertan a felnőtt célcsoport környezeti nevelésében. Szekcióülés. XXX. Zöld Civil Országos Találkozó (Keszthely, 2021. augusztus 27–29.).

Molnos Zs. (2021). Az ökopszichológiai szemléletű részvételi séták mint a paradigmaváltás eszközei. Előadás. VI. Ökopszichológiai napok (online, 2021. július 21.).

Molnos Zs. (2021). A természetkapcsolat ökopszichológiai megközelítése. Plenáris előadás. VI. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia (online, 2021. május 28–29).

Molnos Zs. (2020). Ökopszichológia: egy híd a természettudományok és a humántudományok között. Előadás.  Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Természettudományi Szakosztályának havi felolvasó ülése (Kolozsvár, 2020. február 27.)

Mihók B. & Molnos Zs. (2018). „Conservation means behaviour” – putting the human mind in the equation. Plenary presentation. Student Conference on Conservation Science, MTA (Tihany, 2018. szeptember 4–8.).

Mihók B. & Molnos Zs. (2018). Where am I going and why? – Nature-assisted coaching session for empowering early-career decisions in the conservation profession. Workshop. Student Conference on Conservation Science, MTA (Tihany, 2018. szeptember 4–8.).

Molnos Zs. (2018). Ökopszichológia – Mit is jelent pontosan az újrakapcsolódás? Plenáris előadás. III. Ökopszichológiai nap: Természetmegőrzés és ökopszichológia (Szeged, 2018. április 27.).

Donáth A., Fetykó K. G., Mihók B. & Molnos Zs. (2018). Ökopszichológia a paradigmaváltás szolgálatában. Szekcióülés. XXVIII. Zöld Civil Országos Találkozó (Kalotaszentkirály–Zentelke, 2018. április 13.)

Molnos Zs. & Fetykó K. G. (2018). Az ökopszichológia jelentősége a környezeti nevelésben. Előadás. XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia (Gödöllő, 2018. április 5–7.).

Molnos Zs. & Fetykó K. G. (2018). Az empátia mint a környezeti nevelés egy lehetséges eszköze. Poszter. XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia (Gödöllő, 2018. április 5–7.).

Molnos Zs. (2017).  Az ökopszichológia szerepe a természetvédelemben. Poszter. XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (Eger, 2017. november 2–5.).

Molnos Zs. (2017). Egészségmegőrzés és környezeti nevelés az ökopszichológia tükrében. Előadás.  Részvételi Tudományos Kávéház  a nemzetközi SPARKS projekt részeként (Budapest, 2017. május 15.).

Illyés Zs. & Molnos Zs. (2016). Életösszefüggések. Hogyan nézzünk, hogy lássunk? Előadás és műhely. Kutatók éjszakája, Szent István Egyetem (Budapest, 2016. szeptember 30.).

Ismeretterjesztés:

National Geographic, 2021. február: a természetkapcsolat-facilitátori képzésről és hivatásról:

A National Geographic különszámában, a Travelerben (2020. október) olvashattok az általunk kidolgozott és a  Természetfacilitátor képzéseinken tanított részvételi sétákról. Egy kis ökopszichológia: Gyógyító természet.

Érettségi felkészítő videóban is ott vagyunk (19 perc 45-nél)!

Varázslatos Magyarország, 2022. nyár: Miért fontos a természetkapcsolat?

Varázslatos Magyarország, 2022. tél: Az élőhely-helyreállítás mint ökoterápia: Az alkalmazott ökopszichológia formái

Természet és mentális jóllét: A részvételi séták mint természetkapcsolati programok

Varázslatos Magyarország, 2021. ősz: Egyediségben hasonló: Más élőlények iránti empátiánk alapja lehet mindaz, amiben hasonlítunk

Varázslatos Magyarország, 2021. nyár: Átalakító természeti élmények

Varázslatos Magyarország, 2021. tavasz: Hogyan léphetjük át a saját árnyékunkat? – Az ökológiai fájdalom mint cselekvésbe fordítható erő

Varázslatos Magyarország, 2021. tél: Hogyan észleljük a természetet? Az ökológiai krízis mint percepciós válság