Az ökopszichológia a természettudományokat és a pszichológiát is érintő, úgynevezett transzdiszciplináris tudományterület, mely az ember és az élő rendszerek kapcsolatára összpontosít.

Az ökopszichológia fogalma 1992-ben jelent meg először, és ma már egyre többen éljük át a mindennapokban is, hogy személyes jóllétünk, valamint környezetünk egészsége szorosan és kölcsönösen függ egymástól.

Ezért az ökopszichológia gyakorlata, az ökoterápia a természettel való kapcsolat építéséről, megújításáról szól, míg elmélete rendszer- és hálózatelméleti, ökológiai és humanisztikus pszichológiai alapokra épül.

Intézetünk programjain és oktatási tevékenységében ezt a szemléletet, és a természettel való újrakapcsolódás megtapasztalásának élményét szeretnénk átadni.

Részvételi sétáink számos olyan észlelési, illetve megfigyelési gyakorlatot tartalmaznak, amelyek célja az összefüggések, kapcsolatok, kölcsönösség, sokféleség és egység együttes megtapasztalása, először érzékszervi szinten, majd verbálisan is.

Az érzékeknek a megfigyelési gyakorlatokban való finomodásával erős, a hétköznapi életben többnyire eltompított érzelmek is megjelennek, ezeket dolgozzuk fel az ökopszichológiai közösségi színház, illetve az olyan egyéni, facilitált lélektani munkák során, mint az ökopszichológiai szemléletű pszichológiai tanácsadás és az ökopszichoterápia.

A cselekvés általi tapasztalás segít elmélyülni a pillanatban, és közelebb vinni bennünket rendszerbe ágyazottságunk megéléséhez. Az állatasszisztált terápiák és tréningek (lásd Kardos Edina partnerünk munkáját), az erdőterápia, a kertterápia szintén a cselekvésen, a természettel való kapcsolatba kerülésen keresztül fejtik ki hatásukat.

Miért különleges az ökoterápia?

Az ökoterápia a gyógyítói és támogatói folyamatban ember és természet kétirányú gyógyítói kapcsolatát helyezi fókuszba. A cél az újrakapcsolódás, az észlelés- és gondolkodásbeli változás, mellyel együtt járhat a gyógyulás, az egyensúly helyreállása, az emberi viselkedés átalakulása is.

Az ökoterápia különlegessége, hogy a figyelem, a tudatosság és az önátadás, a ritualizált, értékalapú és rendszerbe helyezett cselekvés tesz ökopszichológiai alapúvá egy-egy hétköznapi tevékenységet (pl. a kertészkedést, állatgondozást). 

Milyen folyamatokkal dolgozunk az ökopszichológiában? Észlelési gyakorlatokkal, érzelmekkel, cselekvés általi tapasztalatszerzéssel.

Az Ökopszichológiai Intézet 2016-ban jött létre.

Az ökopszichológia tudásbázisát és szemléletmódját, illetve a természettudományok tudástárát ötvözve támogatjuk a természetkapcsolat átalakulását és egy valóságközelibb természetészlelés megtanulását.

3 fő tevékenységi körünk a tudományos kutatás (természetkapcsolat, természetészlelés, paradigmaváltás), az ökopszichológia élményszerű megismertetése és oktatása, szakemberek továbbképzése, valamint az ökopszichológia témájának képviselete.

Alapítóink és partnereink több tudományterületről és tevékenységi körből érkeztek, és összesen mintegy 125 év tapasztalatát hozták az Intézetbe.

Ha többet szeretnél tudni

Amikre büszkék vagyunk

Könyveink, egyetemi oktatói munkánk és nemzetközi beágyazottságunk

2016-ban jelent meg az első magyar nyelvű ökopszichológiáról szóló könyv, az Ökopszichológia-alapkönyv, majd 2019-ben ennek angol nyelvű változata, a The Ecopsychological Paradigm.

2022-ben újabb könyvet adtunk ki, amely az ökopszichológiai szemlélet mindennapokba ültetéséhez ad támogatást – Mindennapi ökopszichológia: A perspektívaváltástól a finomhangolásig.

Az elmúlt évek során számos egyetemen tartottunk előadást vendégelőadóként, 2021 óta pedig az ELTE PPK-n tanítunk ökopszichológiai elméleti és gyakorlati tárgyakat.

Az Ökopszichológiai Intézet 2020 óta a Nemzetközi Ökopszichológiai Társaság (International Ecopsychology Society, IES) magyarországi képviselője.

A nemzetközi ökopszichológiai közösségbe való beágyazottságunk, az International Ecopsychology Society magyarországi képviselete, nemzetközi tanulmányaink és együttműködéseink tesznek megkerülhetetlenné bennünket ezen a szakterületen.

Molnos Zselyke
Társalapító
Donáth Attila
Társalapító
Fazakas Enikő
Dr. Kalóczkai Andrea
Kardos Edina
Kray Zsuzsanna
Farády-Cole Anna
Dr. Patkó Csilla
Turba Attila