Alapítók és partnerek

Molnos Zselyke – társalapító

Az Ökopszichológiai Intézet társalapítója és vezetője, az Ökopszichológia-alapkönyv és a Mindennapi ökopszichológia könyvek szerzője, az International Ecopsychology Society (IESmagyarországi képviselője vagyok.

Biológiából, ökológiából, majd pszichológiából szereztem diplomát, évekig középiskolában tanítottam, önkéntes trénere voltam egy középiskolások iskolán kívüli képzésével foglalkozó civil szervezetnek, majd tanácsadóként dolgoztam. Tanácsadó szakpszichológusként egyénekkel és csoportokkal dolgozom, elsődlegesen az ökopszichológia szemléletmódjával és módszertanával.

Az Ökopszichológiai Intézet keretében végzett tevékenységemet szemléletformáló programok (részvételi természetséták, előadások, műhelymunkák, kerekasztal beszélgetések, szakmai napok), továbbá képzések szervezése és megvalósítása jellemzi. A részvételi séták módszertanának kidolgozója vagyok, illetve az ezekre épülő Természetkapcsolat-facilitátor képzések gazdája és egyik oktatója.

Az elmúlt években számos konferencián vettem részt, illetve több egyetemen tartottam előadást az ökopszichológiáról meghívott előadóként.

Folyamatosan képződöm nemzetközi szakmai szervezeteknél az ökopszichológia elméleti (Pacifica Graduate Institute: Certificate in Ecopsychology, 2021) és gyakorlati területein (The Earthbody Institute: Certificate in Ecotherapy, 2020, Spiral Journey Foundation: The Work That Reconnects Facilitator, 2021).

A 2021 őszén indult környezetvédelmi szakpszichológus szakirányú továbbképzésen (ELTE PPK, Környezet-Ember Tranzakció Intézet) két ökopszichológiai témájú tárgyat tanítok, egy előadást és egy gyakorlatot. 2022-től az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója vagyok.

Biológusként, pszichológusként és ökopszichológiával foglalkozó szakemberként egyaránt az érdekel, hogy hogyan ragadható, érthető meg különböző szempontokból az a misztérium, amit életnek nevezünk. A mindennapokban folyamatosan az elmélyülés, a felszín mögé nézés lehetőségét keresem, azokat a pillanatokat, amikor megélhetem az egység és teljesség nyugalmát, örömét.

Az ökopszichológia szemléletmódján keresztül életem számos aspektusa más megvilágítást nyer. Az ökopszichológia az összefüggésekben való gondolkodás és a rendszerben való lét adta örömállapot lehetőségét kínálja számomra. Azt a felelősségvállalást, amely teljességet ad és felszabadít. Amely szerint az egyéni öröm integráns eleme az egységbe illeszkedő mindennapi tevékenységeimnek.

Donáth Attila – társalapító

Több mint harmincöt éve végzek tanácsadói, szervezetfejlesztői, tréneri, szupervizori, coach, közösségi szociális munkát. Ez idő során folyamatosan képződtem szakmai, módszertani, valamint önismereti területen, és több vezetői szerepben is kipróbáltam magam. Munkámban és magánéletemben egyaránt fontos szerepet tölt be a playback improvizációs színház, a Pszínház társulat tagja és a Centre for Playback Theatre akkreditált trénere vagyok.

A számos eltérő területről származó tapasztalatom (logisztika, versenyszinten űzött egyéni és csapatsportok, tengerhajózás, sivatagi építőipar, egészségügy, közösségi színház, szociális terület, for-profit és nonprofit szféra) integrációja fontos szerepet játszik a munkámban. 

Tapasztalati profilom összetettsége és képesítéseim sokszínűsége (pszichopedagógus, szociális munkás, szociálpolitikus, nonprofit menedzser, diplomás HR-es, szupervizor, coach) lehetővé teszik a rendszerszemléletű megközelítést, a tágabb összefüggések átlátását, alakítását. Erőforrásaimhoz tartoznak a tapasztalatokon és végzettségeimen kívül a különböző módszer specifikus képesítéseim (MBTI, NLP, TA, pszichodráma, playback improvizációs színház, hálózatkutatási tanácsadás, GPOP, ARP stb.) is. Tanácsadói, szupervizori, coach munkámat egyaránt az “itt és most”-tal való kreatív munka és a cselekvésorientáltság jellemzi. 

Hangsúlyt fektetek az egyének, csoportok, szervezetek, közösségek rejtett erőforrásainak az aktivizálására a művészi kifejezési formák által.

Életutam során több mint húsz évig hátrányos helyzetű fiatalokkal és felnőttekkel foglalkoztam, a számukra kidolgozott természeti élményalapú fejlesztő programjaink az ökopszichológiai szemléletű, ökoterápiás beavatkozások működőképes modelljeinek bizonyultak.

Farády-Cole Anna

Gyermekkorom legszebb emlékei közé tartoznak, amikor egyedül vagy az öcsémmel szabadon el-el barangoltunk a család többi részétől a Duna árterén vagy az Alföld homokvidékein. Az itt szerzett élményeim meghatározóak voltak abban, hogy biológus diplomát szereztem a Szegedi Tudományegyetemen, ahol elsősorban a sejten belüli világgal foglalkoztam, és azon belül is a növényi sejtciklus kutatás területén mélyedtem el tanulmányaimmal párhuzamosan. 

Érdeklődésem később a pszichológia irányába is megjelent, így ezen a szakon is diplomáztam és azóta is folyamatosan képződöm módszertani és önismereti téren.

Az egyetem utolsó évét külföldön végeztem, ahol magával ragadott a sokféleség és a multikulturalitás. Több évig maradtam külföldön és például analóg fotózással is foglalkoztam. Hazatérve egy különlegesnek számító nyelv ismeretével és ezzel a vonzódással, Magyarországon a multik világában találtam meg egy évtizedig a helyemet. Kisfiam születése hozta el az életembe igazán a jövő perspektiváját és az ezáltal erősödő klímaszorongásnak köszönhetően egy újabb lehetőséget, hogy az általam ismerős szakterületekhez újrakapcsolódva, elsősorban az ökopszichológia eszköztárával és szemléletével aktívan tegyek az emberi és az emberen túli természet közös, harmonikusabb jövőképéért. 

Szakmai tudásomat jelenleg az ELTE PPK Ember–Környezet Tranzakció Intézetében környezetvédelmi szakpszichológus jelöltként bővítem. Az elmúlt években részt vettem több hazai és nemzetközi szemléletváltással foglalkozó projektben, személyes érdeklődési területem a gyermekek természet kapcsolata.

Fazakas Enikő

Pszichológus és pszichoterapeuta vagyok. Pályaválasztásomat és későbbi szakmai munkámat is azoknak a külső és belső folyamatoknak a megértése vezeti, ami az emberi viselkedés és élménymód egyediségéből ered.

Egyéni pszichoterápiás üléseken, önismereti illetve terápiás csoportokban végzett munkám során alkalmazom a pszichológusi képzésben és a módszerspecifikus továbbképzéseimen szerzett ismereteimet: pszichodráma, pozitív pszichoterápia, valamint a rövidebb, de szemléletformáló képzéseken tapasztaltakat, ezek: pszichogenealógia, szomatoterápia, transzgenerációs pszichodráma, tangó terápia.

Fontos számomra, hogy időm legnagyobb részében olyan emberekkel lehessek együtt, akikkel kölcsönösen inspiráljuk, támogatjuk egymást a fejlődésben, a saját utunkon való előrehaladásban, és együtt tehetünk a szűkebb és tágabb környezetünk jóllétéért. Hobbim az olvasás, kertészkedés, zene és a tánc, valamint a folyamatos és mély egymásra hangolódást igénylő argentin tangó, ami az elvárások helyett a várakozásra tanít, melynek pozitív hatását igyekszem az életem minden területén és a segítő munkámban is alkalmazni.

Életem fontos része a kertem. Imádom a frissen megmunkált föld illatát, ami visszavezet a gyökereimhez.

Számomra az ökopszichológia egy holisztikus szemléletmódként jelenik meg, amely mindig a teljesség figyelembevételét jelenti – az ember a természettel egységben lehet teljes.

Dr. Kalóczkai Andrea

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát 1989-ben, majd az ajkai Magyar Imre Kórház neurológiai osztályán kezdtem el gyakorolni hivatásomat. 1992-ben Budapestre kerültem, és a hajdani „Lipóton”, vagyis az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben folytattam pályafutásomat. Itt mélyedtem bele az epilepszia betegek gondozásába, a betegek komplex kezelésébe, a gyógyszeres terápiáktól kezdve a pszichoszociális betegvezetésen át, az epilepszia műtét előtti kivizsgálásáig. 1993-ban tettem neurológiai szakvizsgát. Később az EEG és Elektrofiziológiai Labor és Fejfájás-ambulancia orvosaként dolgoztam tovább a Lipót falain belül.

Ekkor már erősen érdeklődtem a pszichoterápia iránt, és 2000-ben pszichodráma-csoportvezető lettem, majd 2001-ben szakvizsgáztam pszichoterápiából. Így mind az önismeret iránt érdeklődőkkel, mind a lelki betegségben szenvedőkkel való foglalkozásra kiterjed végzettségem. Több, epilepszia betegeknek szervezett terápiás és önismereti csoportot vezettem. Részt vettem a Szt. Margit Kórház neurológiai osztályának betegellátásában, a Korányi Tüdőgyógyintézet neurológiai tevékenységében, és közel 15 évig az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet epilepszia-szakrendelésén is dolgoztam.

Gyakran vettem részt nemzetközi és hazai szakmai kongresszusokon, és több előadást is tartottam az epilepszia kezelésének témakörében. Klinikai farmakológiából 2003-ban szakvizsgáztam.

Jelenleg egy budapesti kerületi szakrendelőben és egy vidéki kistérségi Egészségügyi Központban dolgozom.  Meseterápiát tanítok, és a mesékben megjelenő szimbólumokon keresztül önismereti segítséget nyújtok. Pszichés gondokkal küzdő betegeknek terápiás pszichodrámacsoportot vezetek.

Kardos Edina, klinikai szakpszichológus, lovas és kutyás terapeuta

2004 óta foglalkozom pszichológiai lovasterápiával, 2008-ban hoztam létre Pilisszántón a Kapcsolat Lovasterápia Központot, ahol saját fejlesztésű ló asszisztált módszertannal, speciálisan képzett lovakkal és kutyákkal egyéni és csoportos terápiákat, család és párterápiát, valamint önismereti, szülői hatékonyságfejlesztő és cégek számára vezetői készségfejlesztő illetve csapatépítő tréningeket vezetek.

Fontos számomra, hogy a pszichológiai lovasterápia megfelelő színvonalon képviseltesse magát hazánkban, ezért rendszeresen publikálok a témában, módszertani műhelyeket tartok, részt veszek a pszichológus lovas terapeuták képzésében.

Mindennapi életem a természettel és az állatokkal való folyamatosan együttélésben telik, állataim nem csupán klienseim egyensúlyba kerülését segítik, de családom és önmagam jóllétéhez is nap mint nap hozzájárulnak.

Kray Zsuzsanna

Környezetkutatóként végeztem, azóta is életem meghatározó pillére a fenntarthatóságért való munka, melyet oktatáson és szemléletformáláson keresztül, főként nemzetközi közegben és gyakran pályázatokon keresztül végzek.

Az Ökopszichológiai Intézet céljaival könnyen azonosulok a holisztikus szemléletmódom miatt.

A szemléletformálás fontossága egész életemet átszövi: nem csak tanárszakosként, iskolai érzékenyítő folyamatok aktív közreműködőjeként, de tananyagfejlesztőként, fenntarthatósági témájú táborok szakmai programjának megálmodójaként; valamint konkrét, fenntarthatóságról szóló játékok fejlesztőjeként is hiszek az élményalapú, tapasztalati tanulás hatékonyságában. Mindemellett lenyűgöz az ökológia tudományának komplexitása – szemléletformáló munkám során mindig ebből a csodás rendszerből merítek az érdeklődők számára. A természettel való (újra)kapcsolódás fontossága áthatja alkotói tevékenységemet.

Európa több országában és Ausztráliában dolgoztam több éven keresztül, táv-munkában pedig igazán nemzetközi csapatok tagja lehettem, mely kitűnő alkalmat biztosít a nyitottságom gyakorlására, az együttműködés útjainak megtalálására más kultúrákkal, nem utolsó sorban az idegen nyelvek magabiztos elsajátítására. Társ-alapítottam egyesületet, dolgoztam állami szférában, multinacionális cégnél és kisvállalkozásnál, az itt szerzett tapasztalatokat jelenleg egyéni vállalkozóként, tanácsadóként kamatoztatom. Az önismereti folyamatokhoz végzett élményjóga oktatóként is kapcsolódom.

Szabadidőmben akrobatikus jógázom, mely együttműködésen és játékosságon alapul, kitűnően a jelenben tart és stimulálja a kreativitást.

Patkó Csilla

Építészmérnökként végeztem 2007-ben, néhány évet dolgoztam irodában, majd a kutatás irányába fordulva elvégeztem egy Phd képzést 2014-ben, melynek témája az építésökológia és épületbiológia tudományterületeire épült. Ez indított el azon az úton, aminek során összetalálkoztam további tudományokkal, mint pl. a humánökológiával, majd az ökopszichológiával. Egyre inkább felismertem, hogy az emberi tényezők jelenléte egy adott rendszerben nagy hatást gyakorol annak működésére. Így azt a következtetést vontam le, hogy az építészetben is az emberi viselkedés és gondolkodás lenyomata tükröződik.

Építészként nagy felelősség van rajtunk, hogy milyen házakat tervezünk. Az ökologikus tervezés egyik alappillére, hogy a természet körfolyamataiba illeszkedő létesítményeket tervezzünk (körkörös modellek, bölcsőtől bölcsőig modell). Az építész a híd a természet és az ember igényei között. A régi vernakuláris vagy népi építészettől, ami a természetes rendszereket még figyelembe vette, egyre jobban eltávolodtunk, úgy ahogy magától a természettől és a saját testünktől is. Hogyan tudunk úgy a természetbe illeszkedő házakat tervezni, ha a saját érzékszerveinkkel nem fogadjuk be azokat a jeleket, amiket a testünktől vagy a természettől kapunk?

A környezettudatos szemléletmód az építészetben a klímaválsággal párhuzamosan kezdett kialakulni. A hagyományos, modern építészet mellett, mint egy kvázi választható alternatívaként jelent meg. Most ez a helyzet megváltozott.

Az energiaválság láthatóvá tette társadalmunk energiafüggőségét, energiapazarló életmódját, amit az épületek is megtestesítenek. A humán komfort szolgálatába hajtunk minden természeti erőforrást, és úgy formáljuk környezetünket, ahogy az nekünk jólesik.

Egy új korszak kezdődik, amiben nagy szerepet kapnak azok a tudományterületek, amik az emberi pszichét vizsgálják. Az ökopszichológia segítségével arra keressük a választ, hogy tud az ember a természet felé empátiával fordulva úgy alkotni, jelen lenni, hogy az a kisebb és nagyobb rendszerekkel összhangban történjen? A paradigmaváltáshoz összegyűjtött és egymás közt megosztott tudás, a közös élmények és érzelmek feldolgozása tudja elindítani azt a folyamatot, melynek hatására ki tud alakulni egy új viselkedésforma, új szemléletmód, aminek a lenyomatai az épületeinkre is hatással lesznek.

Turba Attila

Diplomáimat  humán (gyógypedagógia, szociális munka) és üzleti (MBA turnaround menedzsment)  területeken szereztem. Az elmúlt öt évben a for-profit szektorban vállaltam munkát. Egy családunkhoz kötődő vállalkozás (Bodrogolaszi Rugógyártó Kft. – BodrogRugó) többszinten zajló generációváltó folyamatainak kísérése és a vállalkozás vezetése a feladatom. Ezzel párhuzamosan 2015-2020-ig a korábban felépített non-profit fenntartású intézményrendszer (Gyöngyház Egyesület – Szederfa Otthon ) vezetését adtam át alapítóként, egy öt éves generációváltó projekt keretében, így néhány évig egyidőben voltam jelen két rendszerben eltérő szerepekben, az egyikben átadóként, a másikban az átvevői oldalon.

Tanácsadóként elsősorban generációváltó vagy egyéb változási projekteket indító családi vállalkozásokra fókuszálok, de számomra ugyanilyen inspiráló civil szervezetek paradigmaváltásaival dolgozni. Emellett rendszerint vállalok olyan feladatokat, ahol különböző szervezetek, cégek vezetőjeként magam is aktívan dolgozom, hogy tudásomat alkalmazzam a gyakorlatban is és a tapasztalataimat folyamatosan bővítsem. Munkám során ökopszichológiai szemléleten alapuló innovatív megközelítést alkalmazok az általam kísért változási, illetve a változáskezelés speciális módszereit igénylő utódlási projektek szereplőinek támogatása során. Ennek lényege az egyéni, családi és szervezeti mintázatok tudatosítása, másodfokú változásokat eredményező paradigmaváltások támogatása, valamint az egyéni, a családi és a szervezeti változási folyamatok rendszerszintű összeillesztése a kognitív és emocionális szintek integrációján keresztül.

Az elmúlt 25 évben megfordultam már vezetőként az állami, az egyházi, a civil szektorban, valamint a versenyszférában is. Mindezek mellett, közel 25 éve vagyok tagja, vezető tisztségviselője különböző társadalmi szervezeteknek. Az üzleti tevékenységem mellett civil életem fontos részét képezik azok a szervezetek, amelyeknek célkitűzéseivel azonosulni tudok, és személyes indíttatásból szívesen csatlakozom munkájukhoz.

A jelenlegi civil tevékenységeim az alternatív pedagógiát (Waldorf iskola) alkalmazó oktatáshoz és a természetvédelmen keresztüli közösségépítéshez (Ökopszichológiai Improvizációs Színházi Társulat – ÖKOPSZÍNHÁZ) ökopszichológiai szemléletű tanácsadáshoz kapcsolódnak. 2019 óta az Ökopszichológiai Egyesület vezetőségi tagja vagyok.