Az alábbiakban 2 olyan könyvet találsz, amelyek az ökopszichológia első magyar nyelvű szakirodalmának tekinthetők.

Az Ökopszichológia-alapkönyv a tudományterület szakmai összefoglalója, elsődlegesen elméleti jellegű könyv, a Mindennapi ökopszichológia nyelvezete érthetőbb, és egy izgalmas megközelítést mutat be néhány gyakorlattal. A könyvek bemutatásához görgess lentebb.

Kiadás éve: 2022
Kiadó: Ökopszichológiai Intézet
Oldalszám: 100

Érdekel a könyv gyakorlatait feldolgozó műhely is?

Itt olvashatsz róla.

Dr. Illyés Zsuzsanna előszava:

“Technikai vívmányokra támaszkodó életformánk kevés teret enged a természeti világ megélésének.
  A természettel való kapcsolat beszűkülése életidegenné teszi gondolkodásunkat, másfelől környezeti létbizonytalanságunkat, ökológiai szorongásunkat táplálja. Elemi szükségünk van az életjelenségek sokkal nagyobb számú és intenzívebb érzékelésére, ahogy szükségünk van gondolkodásunk elevenné tételére is. Az utóbbi talán a nehezebb feladat.
  Nem arról van szó, hogy ne lennénk képesek a természet megnyilvánulásaihoz eleven gondolkodással kapcsolódni, sokkal inkább arról, hogy figyelmünk és akaratunk általában nem erre irányul. Szerencsésnek mondhatja magát az a felnőtt, akiben az iskolai tanulmányok nem szorították háttérbe az életjelenségek felfedezéséhez szükséges elemi érdeklődést. Hozzá kell szoktassuk magunkat a természetbe feledkezésre, akaratunkat tudatosan kell irányítani az élményekkel telítődésre, figyelmünket a jelenségek átélésére és megértésére.
  Valójában mindenki képes felfedezni, hogy a növények beleilleszkednek a környezetükbe, így a növények kiragadva is sokat elárulnak környezetük fény-, nedvesség- és táplálékviszonyairól. Megfigyelhető az állatok és élőhelyük kapcsolata is. A tájban már az ember kulturális hatása is érzékelhető, a helyi atmoszféra megszólít minket. Ezeknek az élményeknek nem a tanult tudáshoz van közük, ezek a környezetünkben átélhető összefüggések, a természeti világ által közvetített ökológiai ismeret.
  Molnos Zselyke Mindennapi ökopszichológia könyve több irányt és lehetőséget kínál a természettel való kapcsolatfelvételre. A kint és a bent, a mikro- és a makrokozmosz, az idő, a ritmus és a nézőpont témakörei a természetmegfigyelés iskolázási lehetőségei, melyet a szerző szemléletes példákkal támaszt alá és mutat be.
  Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik kezdő vagy már haladó szinten keresik a kapcsolatot a természettel.

Illyés Zsuzsanna tájépítész

A bevezető gondolatokból:

“Az emberközpontú szemlélet úgy ágyazódik a civilizált társadalmak kultúráiba, hogy belülről szinte teljesen láthatatlan. A kezdetektől fogva ebben szocializálódunk, ezt erősítik meg újra és újra a különböző társadalmi berendezkedések, a zsidó-keresztény vallás, a humán tudományok, még a természettudományokban is jelen van – olyan ez, mint egy légkör, amely rendszerszinten szövi át az életünket.
  Ugyanakkor, ha egy kicsit sikerül hátralépnünk ebből a berögzült állapotból, olyan tapasztalatokra tehetünk szert, amelyek gyökeresen átalakíthatják a szemléletünket.
  Azt gondolom, hogy figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy hányféle lénnyel élünk albérletben itt a Földön, naggyal, kicsivel és még kisebbekkel, több mint arrogancia: ostobaság. Sokszor tűnődöm el rajta, hogy a macskám vajon mit gondolhat rólam, amikor azt, ami ott van az orrom előtt, nem veszem észre. És miközben egyre többre látok rá abból, hogy mennyi mindenki szempontja próbál érvényesülni a közös térben, annál nagyobb lesz a nem tudásom is.
  Fontosnak tartom emberközpontú szemléletünket kitágítani, lehetőséget teremtve arra, hogy másképp gondoljunk helyzetekre, más nézőpontokat is használjunk a mindennapokban, amelyek sokkal gazdagabbá tehetnek, és segíthetnek jobban eligazodni a kuszaságban. Hiszen, ha megfelelő távolságból nézzük, az ellentétek feloldódnak és értelmet nyernek, ha lehetőséget teremtünk a finomhangolásra, elkezd befelé tágulni a világ.
  A könyvben számos gyakorlatot találsz, amelyekkel megtapasztalhatsz egy eltérő világot ahhoz képest, amit a mindennapokból ismersz. Az első fejezet a nézőpontok sokféleségébe vezet be, számos fotóval és gyakorlattal tűzdelve a mondanivalót. A következő fejezetek további gondolatokat és gyakorlatokat tartalmaznak, és a kapcsolatok dimenzióin, az életszerűség fogalmán és a természet iránti empátián keresztül készítik elő a finomhangolás bemutatását. A dőlt betűvel jelölt szavak magyarázatát lásd a Fogalomtárban, míg a Gyakorlatok listájából visszakeresheted az egyes témák elmélyítését, megtapasztalását szolgáló feladatokat.
  A könyvben található gyakorlatok célja ugyanakkor több mint újdonságkeresésre törekvés. Egy olyan eszközt kínálnak, amelyet egyaránt alkalmazhatsz az önmagaddal, más emberekkel, más élőlényekkel vagy a különböző rendszerekkel és folyamatokkal való kapcsolataidban, találkozásaidban.
Örömteli utazást kívánok!”

Molnos Zselyke

Jelentkezz a könyvre épülő műhelyre!

A könyv szerkezete:

 • Előszó
 • Bevezető gondolatok és a könyv szerkezete
 • 1.fejezet: Perspektívaváltás készségszinten
 • 2.fejezet: Kapcsolatok
 • 3.fejezet: Az életszerűségről
 • 4.fejezet: Közvetlen és közvetett világom
 • 5.fejezet: Kapcsolódás és nézőpontfelvétel: empátia
 • 6. fejezet: A finomhangolásról
 • Összegzés: a könyv üzenete
 • Példák és gyakorlatok listája
 • Fogalomtár
 • Irodalomjegyzék

Vásárlási információk:

A könyve(ke)t postán küldöm, előre utalást követően. Kérlek, írd meg a számlázási, valamint a postázási neved és címed a molnos.zselyke (kukac) ecopsychology.hu email címre.

Árak:
Mindennapi ökopszichológia – A perspektívaváltástól a finomhangolásig c. könyv: 6000 Ft + postaköltség
A postaköltség belföldre egy könyv esetén: 1700 Ft (EU-ba 4500 Ft).
A postaköltség belföldre két könyv együttes rendelése esetén: 3600 Ft (EU-ba 9500 Ft).

Kiadás éve: 2016/2020
Kiadó: Ökopszichológiai Intézet
Oldalszám: 176

Többszörösen összetett, globális szinten jelentkező válságidőszakban élünk, amely egyaránt tartalmaz társadalmi, gazdasági és ökológiai elemeket. A tünetekre fókuszáló megoldási javaslataink sokszor újabb problémákat generálnak. Nem véletlenül, hiszen a kiemelt probléma mindig csak egy tünete a rendszer (bolygó, bioszféra, ökoszisztémák, emberi társadalmak, gazdaság) zavart működésének – s a rendszerszemlélet értelmében, ha ezt a tünetet ma kezelni próbáljuk, az holnap egy másikat fog eredményezni. Éppen ezért érdemes a kérdés mélyére nézni: miért és hogyan jutottunk ebbe a súlyos válságállapotba?

Az ökopszichológia transzdiszciplináris tudományterülete az élő rendszerekkel való kapcsolatunkra és ezek pszichológiai vonatkozásaira hívja fel a figyelmet. Az első olyan tudományterület, amely pszichológiai szempontból közelíti meg azt a globális válságfolyamatot, amelyet ma klímaválságnak, klímakatasztrófának, illetve az ökológiai rendszerek összeomlásának nevezünk.

A könyv egy átfogó képet nyújt az ökopszichológia fejlődéséről, alapgondolatairól, gyakorlati alkalmazásairól, miközben célja új gondolatokat ébreszteni és olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyek közelebb vihetnek bennünket az alapvető kérdéshez: hogyan legyünk jól úgy, hogy az a nagyobb élő rendszerek jóllétébe illeszkedjen?

A harmadik, bővített, javított kiadás a korábbiakhoz képest részletesen tárgyalja:
– az ökológiai én pszichológiai megközelítését,
– egy külön fejezetben a korábban említett ökopszichológiai paradigma modell strukturált, részletes felépítését, illetve
– egy teljesen új megközelítés is megjelenik benne: az ökopszichológiai fejlődési modell, amely egy tágabb perspektívából teszi láthatóvá a jelenlegi, globális válságokkal jellemezhető helyzetet.

Vásárlási információk:

A könyve(ke)t postán küldöm, előre utalást követően. Kérlek, írd meg a számlázási, valamint a postázási neved és címed a molnos.zselyke (kukac) ecopsychology.hu email címre.

Árak:
Ökopszichológia-alapkönyv: 6000 Ft + postaköltség
The Ecopsychological Paradigm: 20 euro + postaköltség
A postaköltség belföldre egy könyv esetén: 1700 Ft (EU-ba 4500 Ft).
A postaköltség belföldre két könyv együttes rendelése esetén: 3600 Ft (EU-ba 9500 Ft).

2016. május 4, könyvbemutató a MagNet Házban:

A könyv szerkezete:

 • Előszó (Dr. Buda László)
 • Bevezető
 • 1.fejezet: Az ökopszichológia tágabb összefüggései
 • 2.fejezet: Az ökopszichológiai paradigma modell
 • 3.fejezet: Az ökopszichológia első alapgondolata
 • 4.fejezet: Az ökopszichológia második alapgondolata
 • 5.fejezet: Az ökopszichológia harmadik alapgondolata
 • Jegyzetek
 • Irodalomjegyzék

A könyv szerkezete a három alapgondolatnak és a paradigma három elemének a metszéspontjaira épül, egy 3-szor 3-as mátrixot hozva létre. A 3. és 4. fejezet az ökopszichológia elméletéről, az 5. fejezet a gyakorlatáról szól. Mindhárom fejezet végén találsz egy-egy továbbvivő gondolatot a következő kérdések mentén: “Mit üzen az ökopszichológia a pszichológiának?”, illetve “Mit üzen a környezet- és természetvédelemnek?”

Az 1. fejezet (Jegyzetekkel kiegészítve) azoknak szól, akiket részletesebben érdekel a terület kialakulásának története, elméleti alapjai, más területekkel való kapcsolata. A 2. fejezet bemutatja az ökopszichológiai paradigma modellt. Azoknak, akik számára leginkább a természettudományos megközelítés tűnik izgalmasnak, a 3. fejezet első részét ajánlom, ahol a rendszerekről, hálózatokról stb. írtam. A laikusok számára a legérdekesebb a 4. fejezet lehet, amely az emberi psziché különböző torzulásait tárgyalja az elidegenedés következményeként, míg a gyakorlat iránt érdeklődőknek az 5. fejezet szól.

Azontúl, hogy a könyv az ökopszichológia szakterületének első magyar nyelvű összefoglalója, abban a tekintetben is újdonságot hoz, ahogyan rendszerbe helyezi (lásd az ökopszichológiai paradigma modellt, illetve a harmadik kiadásban leírt ökopszichológiai fejlődési modellt!) és saját elemekkel egészíti ki a nemzetközi szakirodalmat.

A könyvet Maróti Dénes grafikái és Molnár Balázs fotói színesítik. A borító Fetykó Gábor Áron grafikus munkája.

Dr. Buda László előszavából:

“Ez a könyv, melyet kezében tart az olvasó, erre az illúziókon túli területre vezeti mindazokat, aki nyitott szívvel olvassák, akik engedik, hogy megérintse, elgondolkodtassa őket a mű őszintesége, igazsága, tartalmi gazdagsága. Azoknak szól ez a könyv, akik mernek felébredni a „pszichés bénultság”, az ego-uralta lelki állapot mély álmából. Mernek felébredni és körbenézni annak a felismerésnek a tudatában, hogy „amint kint úgy bent”. Hogy lehetséges: a világ nem különálló, objektív, tőlünk független valóság, hanem az az óceán, melynek mindannyian egy-egy hulláma, fodra, cseppje vagyunk… A könyv önmagunk és a külső világ egybefonásának és ezen keresztül gyógyításának gyengéd, ugyanakkor logikusan végiggondolt, rendszerezett, tág horizontokat nyitó útját mutatja meg. Az ökopszichológia üzenete egyszerre tudományos és spirituális, az elménkhez legalább annyira szól, mint a szívünkhöz. Mindkettőre szükség lesz ahhoz, hogy a könyv olvasása során ezt az üzenetet be is tudjuk fogadni. Ami biztos: felejthetetlen kirándulásban lesz részünk!”

Mivel az ökológiai krízis oka az emberi kultúra és tudatosság válsága, nem oldható meg logikai (még több információ) vagy technológiai úton. Másodfokú változásra van szükség: világnézetünk megváltoztatására. Ez magában foglalja annak megváltoztatását, hogy (1) hogyan gondolkodunk és hogyan látjuk a világot, (2) milyen tudástartalommal bírunk, és (3) mit teszünk? A három szorosan összefügg. Az ökopszichológia üzenete a környezet- és természetvédelem számára az, hogy a globális válság megoldása paradigmaváltás nélkül nem lehetséges. Ugyanakkor a tünetek kezelése, a pusztítás mérséklése is nagyon fontos: ezzel tudunk időt nyerni a valódi átalakulás létrejöttéhez.

A környezettudatosságnak többféle mozgatórugója lehet. Értelmezhetjük racionális kérdésként (amikor azt mérlegeljük, hogy miért fontos, milyen érvek szólnak mellette), érzelmi kérdésként (amikor a félelem vagy az empátia mozgat bennünket) vagy morális megközelítésként (ha a jövő generációk vagy a többi élőlény iránti erkölcsi felelősségből indulunk ki). Mindhárom megközelítés alapja az elidegenedés – különállóságunk illúziója. A valós változás alapja a tágabb azonosulási tartomány, amelyben tágabb (és szűkebb) környezetünkhöz való viszonyulásunkat morális kérdés helyett azonosulási kérdésként értelmezzük.

Teljes bio-pszicho-szociális-spirituális lényünk a természet ritmusait követi, amelyekhez évezredek alatt alkalmazkodtunk, ezekbe születtünk bele, és ezek mentén működünk. Az elidegenedett társadalmak mesterséges ritmusai viszont legtöbbször nincsenek összhangban lényünk struktúrájával, működésével. Ha egy állandó hőmérsékleti és fényviszonyokra beállított épített környezetben, egy virtuális valóságban létezünk, amely elszigetel a valódi jelzésektől, előbb-utóbb megbetegszünk, a körülöttünk levő világot pedig elpusztítjuk, kizsákmányolva azt. Újrakapcsolódni a mindent átszövő hálózathoz egyet jelent a gyógyulással. Lásd dr. Purebl György pszichiáter előadását.

Könyvbemutatók