Roszak, Th., Gomes, M. E., & Kanner, A. D. (Eds.) (1995). Ecopsychology. Restoring the Earth, healing the mind. San Francisco: Sierra Club Books. (1)

A Theodore Roszak, Mary E. Gomes és Allen D. Kanner által szerkesztett könyv több irányból járja körül az ökopszichológia kérdéskörét. A két előszó ökológiai illetve pszichológiai perspektívából közelíti meg a születőben levő változást, Th. Roszak bevezetője pedig kontextusba helyezi az ökopszichológiát. A könyv első része az elméleti perspektívákról szól, ezt az ökopszichológia gyakorlata követi, míg a harmadik rész címe: Kulturális diverzitás és politikai elköteleződés.

Az első előszó (Lester R. Brown: Ecopsychology and the Environmental Revolution: An Environmental Foreword) a soron következő harmadik nagy áttörésről beszél – a mezőgazdaság, majd az iparosodás forradalma után –, az ökológiai paradigmaváltásról, amely egy értékváltásra épül. A másodikról (James Hillman: A Psyche the Size of the Earth: A Psychological Foreword) írtam külön egy összefoglalót.

Az egyes írásokból az általam fontosnak tartott részeket emeltem ki, a teljesség igénye nélkül, néhányról pedig önálló összefoglaló is készült.

A könyv üzenete a környezetvédelem számára:

Amilyen módon tudatában vannak a környezeti aktivisták az élő rendszerek komplexitásának, éppoly kevéssé veszik figyelembe az emberi psziché komplexitását, és a rá való hatás eszközeinek egy meglehetősen szűk palettáját használják csak: szembesítenek a katasztrófák statisztikáival és a félelem és bűntudat motívumaival operálnak. Sem a lehetetlennek tűnő feladat, sem pedig a szégyennel és bűntudattal való manipuláció nem segít az aktív cselekvésben. A ökopszichológusoknak ehelyett gyógyítókká kell válniuk, akik segítenek „az elgyötört emberi léleknek” (Roszak) újra harmóniába kerülni a világgal.

A könyv üzenete a pszichológia számára:

A vallás és a pszichológia egyaránt különválasztja a testet, természetet mint lefele irányuló elemet a szellemtől, amely felfelé törekszik. Így egy olyan hasadást hoz létre, amelynek semmilyen alapja nincs.

A pszichológia ugyanannak a kultúrának a szülötte, amely az ökológiai krízist létrehozta. A pszichológia által definiált egészség-fogalom pedig „megtorpan a város falainál” (Roszak).

Bővebben lásd Hillman előszavát: